Lån af lokale

Du har mulighed for at låne et lokale , hvis du skal have dit barn døbt hos os  eller i forbindelse med en bisættelse eller vielse  i kirken.

Her kan du læse vores retningslinjer for udlån af lokaler:

 

Senest en uge før afholdelse af arrangement skal man kontakte Pernille på pens@km.dk/51507993

 

 1. Menighedslokalet kan lånes i forbindelse med kirkelige handlinger (dåb, vielser og bisættelser).

Dog kan medarbejdere og menighedsrødder låne det til private formål ved henvendelse til menighedsrådsformanden.

Kommer der henvendelser fra andre om udlån, tages det op i menighedsrådet, som drøfter sagen.

 

 1. Når lokalet lånes ud, skrives det altid i den digitale kalender, så alle kan se, hvornår det er udlånt, og det indføres også i kalenderen, hvem der har lånt det med navn og telefonnummer,

Dette indføres af den af medarbejderne, der aftaler lokaleudlejningen.

 

 1. Ved lån af lokalet i forbindelse med kirkelige handlinger har man adgang til lokalet kl. 17 dagen før.

Kirkens egne arrangementer går altid forud for lokaleudlejningen, bruger kirken selv lokalerne en aften inden lokaleudlån, vil man først kunne komme ind efter arrangementets afvikling og rengøring af lokalerne.

Dette aftales helt præcist med kirketjeneren.

 

 1. Der skal betales et depositum på kr. 500 i kontanter ved lån af lokalet.

Dette betales til kordegnen senest dagen før udlån.

 

 1. Nøgle til menighedslokalet udleveres af kordegnen senest dagen før udlån og der kvitteres for udleveringen. Nøglen afleveres tilbage førstkommende hverdag efter udlån.

 

 1. Lokalet skal afleveres i samme stand som det blev fundet, så den, der låner det, skal instrueres i oprydning og rengøring. Samt rundvises i køkkenet.

Dette aftales med kirketjeneren.

 

 1. Der kan ikke laves mad i køkkenet, men der er adgang til kaffebrygning og opbevaring af mad og drikke i køleskabet.

 

 1. Man skal være ude fra lokalerne og der skal være rengjort kl. 21 på dagen for udlån.

 

 1. Den, der låner lokalet/lokalerne er selv ansvarlige for at tage glas, flasker med mere med sig og aflevere det i en glascontainer.

 

 1. Kirkens personale skal kunne passe deres arbejde. Derfor skal der om morgenen op til den kirkelige handling være mindst muligt ophold i køkkenet, og menighedslokalet er reserveret til korprøve
  fra 10.15-11 om søndagen, hvor det IKKE er muligt for den, der låner lokalet at opholde sig der.

Der henstilles til, at gæster og den, der låner lokalet primært opholder sig i kirken indtil efter den kirkelige handling.