Tirsdagsmøderne i Kapernaumskirken

finder sted kl. 11-13.30 i ulige uger:

Der er først en kort gudstjeneste, derefter foredrag og spisning.