Navngivning uden dåb

 

Dette gøres ved at forældrene udfylder en navngivningsblanket. Blanketten kan udfyldes og udprintes på www.personregistrering.dk eller den kan sendes elektronisk fra samme hjemmeside, men sidstnævnte kræver at begge forældre har digital signatur. Familiestyrelsens lister over godkendte fornavne kan ses under Godkendte fornavne på Familiestyrelsens hjemmeside her.

 

 

Fra siden www.personregistrering.dk udprintes blanket "Navngivning", som udfyldes og indsendes til Kirkekontoret.

Ophavsret: